RODO - informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UE L119,s.1).

 • Informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych w związku z podpisaniem Umowy Zlecenie (dalej: „Dane”) jest firma PGM Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 39 (00-676) (dalej: „Administrator”).
 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez formularz kontaktowy na stronie: www.pgm-services.pl; e-mail: kontakt@pgm-services.pl;
 • Dane będą przetwarzane w celu:
  • świadczenia usług opisanych w umowie zlecenie (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail);
  • kontroli świadczenia w/w usług (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail);
  • prowadzenia rozliczeń kadrowo – płacowych (dane zawarte w oświadczeniu w umowie zlecenie), a podstawą ich przetwarzania jest zawarta umowa zlecenie i uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie Danych Administratorowi jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy (ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości świadczenia usługi).
 • Odbiorcami Danych przetwarzanych przez Administratora mogą być:
  • Pracownicy PGM-Services oraz Podwykonawcy świadczący na rzecz PGM-Services usługi koordynacji centralnej i regionalnej (dane zawarte w umowie a przede wszystkim imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).
  • Biuro Rachunkowe świadczące dla PGM Services usługi księgowe (dane z formularza zgłoszeniowego w umowie zlecenie);
  • Pracownicy Klientów, dla których jest świadczona usługa (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).
  • Dostawca mobilnego systemu informatycznego (imię i nazwisko, e-mail, nr tel., Pesel).
  • Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres 5 lat (punkt 2 a,b) oraz przez okres wyznaczony ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, art. 125 a ust. 4 (punkt 2c).
  • Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
  • Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich Danych jest zgoda, masz prawo ją cofnąć w dowolny sposób, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  • Twoje Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PGM Services Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 55/73 lok.39
00-676 Warszawa

NIP: 7010506526
REGON: 36248617200000

tel. 22 398 81 57


Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo


Oferta PGM Services

PGM Services oferta

Kontakt z nami

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie naszej oferty zapraszamy do kontaktu.

tel. +48 22 398 81 57