Materiały POS

Materiały POS definicja - są to wszelkiego typu nośniki reklamy BTL (z ang. below the line – reklama stosowana poza środkami masowego przekazu, skierowana bezpośrednio do klienta detalicznego), których głównym przeznaczeniem jest wspieranie sprzedaży w miejscu dokonywania zakupu (ang. point of sale) lub w jego najbliższym pobliżu.

Co to są materiały POS / POSM (point of sale materials)

Czasem stosuje się inne precyzyjniejsze określenie tego rodzaju materiałów – POSM (ang. point of sale materials), w branży (szczególnie w USA i w Rosji) funkcjonuje również nazwa POP (ang. point of purchase), jednakże zasadniczo wszystkich wymienionych skrótów używa się wymiennie.

Historia POS

Dosyć trudno jest jednoznacznie umiejscowić w historii pierwsze materiały POS, jednak generalnie przyjmuje się, że ich pojawienie się miało ścisły związek z wykształceniem się handlu, a tym samym z potrzebą zaprezentowania sprzedawanego czy przeznaczonego do wymiany barterowej towaru.

Pierwsze udokumentowane formy reklamy mającej na celu nakłonienie klienta do zakupu danego towaru albo do skorzystania z oferty konkretnego punktu handlowego pochodzą z czasów starożytnych. Miały one formę napisów umieszczanych bezpośrednio na ścianach (niekoniecznie na budynkach, w których znajdowały się sklepy), przyjmowały także formę graficzną – dobrym przykładem są szyldy gospód, zajazdów i karczm.

Dla rozwoju POS kluczowe znaczenie miał także fakt, że jeszcze kilkaset lat temu towarów uznawanych za podstawowe było niewiele: jedzenie, odzież, meble, obuwie, naczynia i utensylia kuchenne niezbędne do przygotowywania posiłków. Praktycznie wszystkie pozostałe towary uznawane były za bardziej lub mniej luksusowe, w związku z czym należało je zaprezentować potencjalnym klientom w taki sposób, by chcieli je zakupić oprócz (albo nawet zamiast) artykułów pierwszej potrzeby. Umieszczano je zatem w specjalnie eksponowanych miejscach na kramach czy w wystawach sklepowych, podkreślając niejednokrotnie ich egzotyczne pochodzenie albo wysoką jakość czy rzadkość zastosowanych do produkcji materiałów. Nadal jednak były to towary drogie i ekskluzywne, a tym samym niedostępne szerszemu odbiorcy.

Znaczenie rewolucji przemysłowej dla nowoczesnej reklamy

Sytuację zmieniła dopiero rewolucja przemysłowa, która umożliwiła prawdziwą masową produkcję wielu towarów i jednocześnie zwiększyła dość znacznie zamożność różnych grup społecznych, także osób dotąd najbiedniejszych. Siłą rzeczy pojawiła się konkurencja na rynku, a więc i konieczność przekonania mas do zakupu określonego towaru w konkretnej placówce handlowej. Na ulicach, przed sklepami pojawiły się różnego rodzaju standy i potykacze, na których reklamowany był asortyment albo konkretny produkt. Wtedy także powstały pierwsze sklepy sieciowe. Wiek XX to okres coraz bardziej dynamicznego rozwoju reklamy, wykorzystującej kolejne zdobycze technologii, by dotrzeć do maksymalnie szerokiej grupy potencjalnych klientów. Pojawienie się sklepów wielkopowierzchniowych, dynamiczny rozwój technologii multimedialnych oraz upowszechnienie internetu jako medium pośredniczącego w dokonywaniu zakupów, otworzyło kolejne drogi dla działań marketingowych.

Rodzaje POS

Uwzględniając kryterium trwałości wyróżniamy następujące rodzaje materiałów POS: twarde i miękkie. Do kategorii pierwszej zaliczane są przede wszystkim regały, półki, kasetony i inne produkty, które cechuje wysoka trwałość i które są przewidziane do stosowania w dłuższej perspektywie czasowej. Miękkie materiały POS to z kolei różnego typu druki, ulotki czy wszelkie rozwiązania na bazie mało odpornych materiałów: tektury, kartonu i papieru.

Materiały POS, ze względu na umiejscowienie w obrębie obiektu handlowego, możemy podzielić na:

1. Materiały przeznaczone na ladę:

  • dyspenser (counter card) – specjalny podajnik albo stojak, na którym umieszcza się foldery, ulotki lub inne materiały o charakterze reklamowym i promocyjnym. Często przyjmuje formę kieszeni z tworzywa sztucznego (zwykle PCV) lub stojaka kaskadowego, mniej popularne są kieszenie naścienne;
  • bilonownica – przeznaczona do sklepów kwadratowa lub prostokątna podkładka z tworzywa sztucznego (rzadziej ze szkła), na którą wydawana jest reszta. Wewnątrz bilonownicy można umieścić dowolną reklamę o pasującym rozmiarze, zdarzają się także bilonownice zawierające próbki produktów (często papierosów);makieta produktu – powiększona do odpowiedniej, atrakcyjnej wizualnie i przyciągającej uwagę klienta skali makieta reklamowanego produktu (w branży spożywczej najczęściej samego opakowania, choć zdarzają się od tej zasady wyjątki);
  • stand – graficzny odpowiednik podajnika lub makiety, najczęściej mający funkcję wyłącznie wizerunkową, w rzadszych przypadkach stosowane są standy będące jednocześnie dyspenserami;

2. Materiały przeznaczone na półkę:

  • wobbler – ruchoma reklama do montażu na półce, zazwyczaj za pomocą paska elastycznego plastiku albo niedużej sprężyny. Z reguły wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego lub folii. Na obu końcach wobblera znajduje się taśma samoprzylepna (lub inne, podobne funkcjonalnie rozwiązanie), umożliwiająca przytwierdzenie reklamy do wobblera, a całości do półki. Zwykle tworzone są dla konkretnego klienta, z uwzględnieniem wagi oraz rozmiaru reklamy, która ma być na wobblerze docelowo zamocowana;
  • stopper – w najprostszej postaci to reklama umieszczona prostopadle do towaru na półce w taki sposób, by zwracając uwagę przechodzącej w pobliżu osoby zachęcić ją do zatrzymania się przy danej półce i produkcie. Stoppery projektuje się tak, by były dobrze widoczne z daleka, stąd czasem mogą mieć formę kasetonu podświetlanego diodami LED;
  • shelf-liner (shelf-talker) – forma reklamy mająca postać zamocowanej na półce listwy, na której umieszczone są informacje na temat usytuowanego za nią produktu lub grupy produktów. Shelf-linery czasem stosuje się w połączeniu ze stopperami;
  • liner poziomy – to hybryda stoppera i shelf-linera, mająca postać rozciągniętej poziomo taśmy zawierającej informacje o produktach znajdujących się na oznaczonych linerem półkach. Taśma taka zwykle obejmuje co najmniej kilka półek, a nierzadko cały segment regałowy;
  • topper – specyficzna forma reklamy półkowej (nakładka na górną część półki lub stanowisko kasowe, często przymocowana do półki taśmą samoprzylepną. Nakładka, oprócz promowania (logo producenta) produktów które na niej się znajdują ma na celu stałe wydzielenie części powierzchni sprzedażowej, tak aby konkurencja nie mogła jej zawęzić. Jej zadaniem jest także utrzymywanie porządku wśród eksponowanych produktów poprzez ich automatyczne przesuwanie w stronę klienta.

Producent materiałów POS

Jako producent materiałów POS zajmujemy się także zarówno najprostszymi rozwiązaniami jak i tymi, które wymagają dużo większych przygotowań i nakładów pracy. Od produkcji standardowych POSów, elementów wystawienniczych poprzez bardziej skomplikowane, standy, ekspozycje ale również elementy 3D. Nasza oferta to również gadżety reklamowe - od najbardziej standardowych rozwiązań, aż po niestandardowe i nietypowe produkcje reklamowe.


PGM Services Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 55/73 lok.39
00-676 Warszawa

NIP: 7010506526
REGON: 36248617200000

tel. 22 398 81 57


Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo


Oferta PGM Services

PGM Services oferta

Kontakt z nami

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie naszej oferty zapraszamy do kontaktu.

tel. +48 22 398 81 57