Audyt półkowy

Jest to badanie związane z dystrybucją oraz poziomem sprzedaży produktów segmentu FMCG w kanałach nowoczesnym jak i tradycyjnym.

Podstawowym badaniem w obrębie audytu POS jest weryfikacja i sprawdzenie poziomu braków badanych produktów - OOS (out of stock). Odbywa się ona w oparciu o przegląd półki, w trakcie którego sprawdzana jest obecność produktu. Wyniki są zapisywane numerycznie w sporządzonej ankiecie.

Audyt poziomu dystrybucji OOS, może być także rozszerzony o zbadanie kolejnych atrybutów półki:

 • udziały półkowe
 • obecność ekspozycji promocyjnych
 • udziałów/ ilości faców
 • ceny
 • poziomu realizacji założeń merchandisingowych

Audyt jawny

Audyt jawny jest idealnym narzędziem do zbadania stanu zaopatrzenia sklepów, wyglądu, czystości, ekspozycji, oznaczeń promocyjnych, planogramów. Nasi audytorzy są wyposażeni w urządzenia mobilne, wypełniają ankietę on-line szczegółowo sprawdzając wszystkie elementy funkcjonowania sklepu. W trakcie audytu wykonywana jest szczegółowa dokumentacja fotograficzna weryfikowanych standardów. Następnie wszystkie wyniki badania są przesyłane na serwer gdzie za pomocą platformy przygotowanej do zbierania takich informacji możemy dowolnie edytować dane i przygotowywać indywidualne raporty dla naszych klientów.

Badania półki – Retail Audit są rodzajem badań marketingowych prowadzonych w celu systematycznego monitoringu punktów sprzedażowych. Metoda ta pozwala na kontrolę punktów sprzedaży, a w rezultacie umożliwia ustalenie poziomu dystrybucji oraz ekspozycji produktów konsumenckich.

Poprzez bieżącą obserwację i weryfikację punktów sprzedaży kumulowane są informacje odnośnie:

 • obecności oraz umiejscowienia produktów na półce sklepowej - dostępności półkowej, szerokości ekspozycji, atrybutów półkowych,
 • sposobu i skuteczności ekspozycji sklepowej,
 • wielkości i trendów sprzedaży,
 • wysokości cen produktów,
 • poziomu zapasów,
 • realizacji standardów merchandisingowych,
 • działań promocyjnych - realizacji akcji promocyjnych, ekspozycji promocyjnych.

Dzięki badaniom Retail audit możliwe jest ustalenie rzeczywistego poziomu dostępności produktów dla konsumentów, który jest niezbędny dla rzetelnego porównania korzystności pozycji na rynku - w odniesieniu do konkurencji. Retail Audit stanowi narzędzie kontroli realizacji celów firmy, jest sposobem weryfikacji efektywności pracowników, pozwala na odpowiednie rozplanowanie budżetu, ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji mających na celu wzmocnienie pozycji i przewagi konkurencyjnej na rynku.


PGM Services Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 55/73 lok.39
00-676 Warszawa

NIP: 7010506526
REGON: 36248617200000

tel. 22 398 81 57


Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo


Oferta PGM Services

PGM Services oferta

Kontakt z nami

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie naszej oferty zapraszamy do kontaktu.

tel. +48 22 398 81 57